VN Headhunter Contact    - Tuyển dụng Nhân sự cấp cao Headhunter in Vietnam 越南獵頭服務

Post Top Ad

thevnheadhunter@gmail.com

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022

VN Headhunter Contact   

  


Nhà đầu tư mới / Nhà tuyển dụng / Doanh nghiệp / Ứng viên..vv.

Tất cả đều là đối tác của chúng tôi. 👍 

New Investor/Employer/Enterprise/Applicant. All are our partners 👍 

投資商、徵才企業、應聘者等都是我們的合作夥伴     👍 

Mail :  thevnheadhunter@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad

thevnheadhunter@gmail.com