from the system

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2024

招聘负责人- 薪资面议-工作地点:越南,巴地头顿省 Tuyển giám đốc tuyển dụng (người Trung Quốc) tại vũng tàu

tháng 5 01, 2024


工厂: 显示面板行业

工作地点:越南,巴地头顿省

招聘岗位: 招聘负责人

薪资:面议

要求:- 需要人选负责新工厂招聘,组织发展,对于越南劳动法规了解,简单行政协调工作

- 有越南工作经验的中国人,男女不限,30-35岁。第一学历统本。越南语必须

- 优先考虑显示面板行业(华星光电,维信诺等

联系:邮箱:thevnheadhunter@gmail.com

☎️ 电话/Zalo:  0865 268 929 (vnheadhunter)

微信:MoNa
0 comments:

Đăng nhận xét