from the system

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2022

Quotation Tuyển Dụng Đa Nền Tảng Với NewJobTimes

tháng 8 30, 2022

   


Báo Giá 報價單

[Tuyển dụng 企業徵才]

Dear Sir/Madam,

First of all, wishing you a great heath and successful business. We thank you very much for your kind attention to our serve. As your request, we have pleasure in offering to you the quotation:

    尊敬的先生/女士:首先,祝您身體健康,事業成功。 我們非常感謝您對我們服務的關注。 根據您的要求,我們很高興為您提供報價:

alovieclam.vn  

newjobtimes.com

newjobtimes.vn

vieclambinhduong.click


社交平台:Newjobtimes Facebook粉絲團、facebook帳號協助招聘、Zalo招聘群組

Ưu đãi : Hỗ Trợ hoàn thiện quy trình Thủ tục Hành chính Doanh nghiệp, cung cấp danh sách các giấy tờ thủ tục và quy trình xin cấp...vv 

優惠:協助完成行政手續、免費提供行政手續清單以及申請流程等


stt

序號

Tên gói

招聘方案

名稱

Nội dung

內容

Giá thành

價格Vnd

Thanh toán

付款方式

1

 

Gói trải nghiệm 50 ngày

新客戶體驗方案

[50天多渠道招聘]

 

Đăng tin tuyển dụng trên website, gắn new icon 10 ngày, đăng tin tuỳ chỉnh theo form Công ty, cho phép gắn liên kết website, công khai thông tin liên lạc, nhiều ngôn ngữ; đồng thời đăng tin trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook của chúng tôi và ghim tin 10 ngày.

 

 在網上發佈招聘帖子(new icon可在相關內容顯示置頂10)

+ 個人化招聘帖子:可附上公司、招聘人的網站、鏈接、圖片等,可公開聯絡方式

同時發佈到zalofacebook平台(可置頂10)

3,900,000

Thanh toán trước toàn bộ chi phí

先支付100%

2

Gói B60

 

[60天多渠道招聘]

Đăng tin tuyển dụng trên website, gắn new icon 30 ngày, đăng tin tuỳ chỉnh theo form Công ty, cho phép gắn liên kết website, công khai thông tin liên lạc, nhiều ngôn ngữ; đồng thời đăng tin trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook của chúng tôi và ghim tin 10 ngày; xem CV ứng viên.

 

在網上發佈招聘帖子(new icon可在相關內容顯示置頂30天、人才查詢)

+ 個人化招聘帖子:可附上公司、招聘人的網站、鏈接、圖片等,可公開聯絡方式

同時發佈到zalofacebook平台(可置頂10)

6,000,000

Thanh toán trước toàn bộ chi phí

先支付100%

3

Gói B90

 

[90天多渠道招聘]

Đăng tin tuyển dụng trên website, gắn new icon 50 ngày, đăng tin tuỳ chỉnh theo form Công ty, cho phép gắn liên kết website, công khai thông tin liên lạc, nhiều ngôn ngữ; đồng thời đăng tin trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook của chúng tôi và ghim tin 10 ngày; xem CV ứng viên.

 

在網上發佈招聘帖子(new icon可在相關內容顯示置頂50天、人才查詢)

+ 個人化招聘帖子:可附上公司、招聘人的網站、鏈接、圖片等,可公開聯絡方式

同時發佈到zalofacebook平台(可置頂10)

9,000,000

Thanh toán trước toàn bộ chi phí

先支付100%

4

Gói B120

 

[120天多渠道招聘]

Đăng tin tuyển dụng trên website, gắn new icon 60 ngày, đăng tin tuỳ chỉnh theo form Công ty, cho phép gắn liên kết website, công khai thông tin liên lạc, nhiều ngôn ngữ; đồng thời đăng tin trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook của chúng tôi và ghim tin 10 ngày; xem CV ứng viên.

 

在網上發佈招聘帖子(new icon可在相關內容顯示置頂60天、人才查詢)

+ 個人化招聘帖子:可附上公司、招聘人的網站、鏈接、圖片等,可公開聯絡方式

同時發佈到zalofacebook平台(可置頂10)

12,000,000

Thanh toán trước toàn bộ chi phí

先支付100%

5

Gói B180

 

[180天多渠道招聘]

Đăng tin tuyển dụng trên website, gắn new icon 80 ngày, đăng tin tuỳ chỉnh theo form Công ty, cho phép gắn liên kết website, công khai thông tin liên lạc, nhiều ngôn ngữ; đồng thời đăng tin trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook của chúng tôi và ghim tin 10 ngày; xem CV ứng viên.

 

在網上發佈招聘帖子(new icon可在相關內容顯示置頂80天、人才查詢 )

+ 個人化招聘帖子:可附上公司、招聘人的網站、鏈接、圖片等,可公開聯絡方式

同時發佈到zalofacebook平台(可在相關內容顯示置頂10)

18,000,000

Thanh toán trước toàn bộ chi phí

先支付100%

6

Gói new icon

網站置頂

(按天算)

gắn new icon, ghim bài đăng/ ngày

置頂new icon

500,000

Thanh toán trước toàn bộ chi phí

先支付100%


 

[full_width]


0 comments:

Đăng nhận xét