from the system

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2024

[月薪24.000.000-32.000.000]招募越籍管理 - 同奈省新设的電子公司/系跨国集团

tháng 6 29, 2024

 
Thông tin đơn vị tuyển dụng  

Địa chỉ : Long Thanh Industrial Park, Tam An Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province

Quy mô :  ~ 6000 lao động; FDI - TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA

Tình trạng: sắp đi vào hoạt động (khoảng tháng 10/2024)

Ngành nghề : Sản xuất linh kiện điện tử/ Đồ điện tử - (SX Tự động hoá) 

(Một phần thông tin chưa hiển thị do yêu cầu từ phía đơn vị tuyển dụng)

*** Ứng tuyển: thevnheadhunter@gmail.com  

vntouzi@gmail.com

Vị trí tuyển dụng

供应链部 /计划管理  

综合管理部 行政管理

综合管理部 安全工程师

经营与财务管理部 / 核算管理

经营与财务管理部/ 资金管理

经营与财务管理部/ 出口管理

供应链部 /关务管理

工程装备部 / 结构工艺工程师

工程装备部 / 电路工艺工程师

工程装备部 / IE工程师-现场

工程装备部/ 认定工程师

工程装备部/MQE

工程装备部/ 暖通工程师

工程装备部/信息技术工程师

制造部/生产管理

制造部/生产管理

HRBP/事业部的力资源管理者 

(一线人员招聘、入职培训以及一线员工保留工作)

HRBP/事业部的力资源管理者 

(管理及一线人员遴选、培养、及培训组织)

HRBP/事业部的力资源管理者

 (管理及一线人员薪酬、绩效、福利及激励机制管理)

HRBP/事业部的力资源管理者

 (人事管理、员工调配、社会责任审核、员关系、考勤管理)

供应链部 /计划管理  

综合管理部 行政管理

综合管理部 安全工程师

经营与财务管理部 / 核算管理

经营与财务管理部/ 资金管理

经营与财务管理部/ 出口管理

供应链部 /关务管理

工程装备部 / 结构工艺工程师

工程装备部 / 电路工艺工程师

工程装备部 / IE工程师-现场

工程装备部/ 认定工程师

工程装备部/MQE
工程装备部/ 暖通工程师

工程装备部/信息技术工程师

制造部/生产管理

制造部/生产管理

HRBP/事业部的力资源管理者 

(一线人员招聘、入职培训以及一线员工保留工作)

HRBP/事业部的力资源管理者 

(管理及一线人员遴选、培养、及培训组织)

HRBP/事业部的力资源管理者

 (管理及一线人员薪酬、绩效、福利及激励机制管理)

HRBP/事业部的力资源管理者

 (人事管理、员工调配、社会责任审核、员关系、考勤管理)0 comments:

Đăng nhận xét