from the system

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2022

Recruit : Job Giám Đốc HCNS tại Hải Phòng (Giám đốc cấp cao , English)

   


Vị trí (Job Title) : Giám Đốc HCNS

Báo cáo công việc (Report to): CEO

Địa điểm làm việc (Location) : Việt Nam

Loại hình công việc (FLSA Status): Full-time/Exempt

Nội dung , trách nhiệm công việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Essential Duties and Responsibilities:

Kinh nghiệm (Experiences) :

Trình độ  (Education):/

Updated: 

Tổng quan về Doanh nghiệm tuyển dụng: /

COMPANY OVERVIEW:/

Upload CV ứng tuyển tại đây Apply here

Hoặc Mail trao đổi : thevnheadhunter@gmail.com

0 comments:

Đăng nhận xét