from the system

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

Recruit : Chuyên Viên Cấp Cao Đối Ngoại Trình Độ Thạc Sĩ QTKD

 


Vị trí (Job Title) : Đối Ngoại (Chuyên Viên Cấp Cao)

Báo cáo công việc (Report to): CEO

Địa điểm làm việc (Location) : Da Nang Việt Nam

Loại hình công việc (FLSA Status): Full-time/Exempt

Nội dung , trách nhiệm công việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Essential Duties and Responsibilities:

Kinh nghiệm (Experiences) : đối ngoại Doanh nghiệp Thương Mại, Tư vấn

Trình độ  (Education):/ Đại Học

Updated: 

Tổng quan về Doanh nghiệm tuyển dụng: /

COMPANY OVERVIEW:/

Upload CV ứng tuyển tại đây Apply here

Hoặc mail để trao đổi trước : thevnnewjobtimes@gmail.com

0 comments:

Đăng nhận xét