from the system

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

Recruit : Thư Ký Hội Đồng Thành Viên Foreign Direct Investment Kinh nghiệm trên 5 năm

tháng 10 21, 2022Vị trí (Job Title) : Thư Ký Hội Đồng Thành Viên

Báo cáo công việc (Report to): President

Địa điểm làm việc (Location) : Việt Nam

Loại hình công việc (FLSA Status): Full-time/Exempt

Nội dung , trách nhiệm công việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Essential Duties and Responsibilities:

Kinh nghiệm (Experiences) : Văn thư tương đương

Trình độ  (Education):/ Đại Học

Updated: 

Tổng quan về Doanh nghiệm tuyển dụng: /

COMPANY OVERVIEW:/

Upload CV ứng tuyển tại đây Apply here

Hoặc mail để trao đổi trước : thevnnewjobtimes@gmail.com

0 comments:

Đăng nhận xét