from the system

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

Recruit : Giám Đốc Điều Hành Nhà Máy In Tem Mác Foreign Direct Investment

 


Vị trí (Job Title) : Giám Đốc Điều Hành

Báo cáo công việc (Report to): /

Địa điểm làm việc (Location) :  Việt Nam

Loại hình công việc (FLSA Status): Full-time/Exempt

Nội dung , trách nhiệm công việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Essential Duties and Responsibilities:

Kinh nghiệm (Experiences) : 

Trình độ  (Education):/ Đại Học

Updated: 

Tổng quan về Doanh nghiệm tuyển dụng: /

COMPANY OVERVIEW:/

Upload CV ứng tuyển tại đây Apply here

Hoặc mail để trao đổi trước : thevnnewjobtimes@gmail.com

0 comments:

Đăng nhận xét