from the system

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2022

Recruit : Phó Giám Đốc Điều Hành Nhà Máy Gia Công Gậy Golf - Tiếng Trung & Kinh nghiệmVị trí (Job Title) : Phó Giám Đốc Điều Hành Nhà Máy

Báo cáo công việc (Report to): /

Địa điểm làm việc (Location) :  Miền Nam Việt Nam

Loại hình công việc (FLSA Status): Full-time/Exempt

Nội dung , trách nhiệm công việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Essential Duties and Responsibilities:

Kinh nghiệm (Experiences) : 

Trình độ  (Education):/ Đại Học

Ngôn ngữ (language) : 中文

Updated: 

Tổng quan về Doanh nghiệm tuyển dụng: /

COMPANY OVERVIEW:/

Upload CV ứng tuyển tại đây Apply here

Hoặc mail để trao đổi trước : thevnheadhunter@gmail.com

0 comments:

Đăng nhận xét